Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov a žiakov LDO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje  rodičom a žiakom LDO na elokovanom pracovisku v Malej Ide, že Mgr. Lucia Mačingová nebude vyučovať od 26.10.2016 do 4.11.2016. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude 9.11.2016.