Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že Mgr. Lucia Mačingová (LDO – elokované pracovisko Malá Ida) nebude vyučovať 19.10.2016 z rodinných dôvodov. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude 20.10.2016.