Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2016

V sekcii Dokumenty pribudla Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za  minulý školský rok.