Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncert pre MŠ:

5.12.2016  o 10.30 hod. MŠ Medzev

14.12.2016 o 10.00 hod.  MŠ Poproč

15.12.2016 o 10.00 hod. MŠ Malá Ida

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

12.12.2016 o 14.00 hod.  Medzev – nová sála MsKS

12.12.2016 o 14.00 hod. Poproč – ZŠ  s MŠ Poproč

13.12.2016 o 14.00  hod.  Malá Ida – KD v Malej Ide

Verejné koncerty: 

16.12.2016 o 16.30 hod. Historická sála Meštianskeho domu v Medzeve

20.12.2016 o 16.30 hod. Kultúrny dom v Poproči

21.12.2016 o  16.30 hod. Kultúrny dom v Malej Ide

Pečenie perníkov: 

od 13.12.2016 do 15.12.2016 v budove ZUŠ Štóska 159 v Medzeve

Výchovné koncert pre ZŠ:

21.12.2016 o 11.00 hod.  Kultúrny dom v Malej Ide