Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Deň učiteľov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom  školy a rodičom , že dňa 31.3.2017 na  škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovanie z dôvodu účasti  pedagogických zamestnancov na mestských oslavách Dňa učiteľov.