Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

V sekcii Dokumenty školy pribudla  správa  o  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   školy za školský rok 2017/2018.