Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncerty pre materské školy: 

4.12.2019 o 10.00 hod.  – MŠ Medzev

5.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Malá Ida

10.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Poproč

 

Generálky na verejné koncerty: 

11.12.2019 o 14.30 hod. – Malá Ida

12.12.2019 o 14.30 hod. – Poproč

13.12.2019 o 14.30 hod. – 2. generálka Medzev

17.12.2019 o 14.15 hod.- 3. generálka v kostole  v Medzeve

 

Vianočné koncerty: 

17.12.2019  o 16.30 hod. – kultúrny dom Poproč

18.12.2019 o 16.30 hod. – kultúrny dom Malá Ida

19.12.2019 o 16.30 hod. – rímskokatolícky kostol v Medzeve

 

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

9.12.2019 o 14.30 hod. – Medzev stará sála

10.12.2019 o 14.30 hod.  – kultúrny dom Malá Ida