Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že dňa 20.12.2019  sa na škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovať.