Pozvánka na vystúpenie žiakov tanečného odboru

polročné tanečné vystúpenie žiakov TO

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky budú v termínoch:

21.1.2019  o 14.00 hod. –  elokované pracovisko Poproč

22.1.2019  o 13.00. hod. – Medzev

23.1.2019 o 13.30 hod.  – elokované pracovisko Malá Ida