Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve   

oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2020/2021 sa budú konať v dňoch  

22. júna až 26. júna 2020  

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara
  • na výtvarný odbor
  • na tanečný odbor

 Bližšie informácie na tel. čísle:  055 466 34 36, 0918628915,

mailom zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.  

 

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia bude umožnený prístup  do budovy školy len žiakom, uchádzajúcim sa o prijatie, bez sprievodu rodičov. Vstup do školy len v rúškach a je potrebné riadiť sa pokynmi  pedagógov. Je možnosť aj telefonicky dohodnúť presný termín a čas skúšky na vyššie uvedených telefónnych číslach.