Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Rozdávanie vysvedčení

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom, že vysvedčenia sa budú rozdávať  30.6.2020 od  9.00 hod. do  16.00 hod., na elokovaných pracoviskách Poproč a Malá Ida od 8.00 hod. do 13.00 hod.