Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Rozvrh hodín VO elokované pracovisko Poproč a Štós

ROZVRH hodín VO pre žiakov Mgr. art. Jarmily  Grandetti elokované pracovisko Poproč a Štós:

PONDELOK: Poproč 12.30 – 14.00 1.r./1.č.

Poproč 14.20 – 15.50 2.-3.r./2.č.

UTOROK:      Poproč 12.30 – 14.00 PŠ 2

STREDA:       Poproč  13.00 – 14.30 4.r./1.č. – 1.r./2.č.

ŠTVRTOK:   Poproč  12.30 – 14.00 PŠ 2

Poproč  14.15 – 15.45 3.-4. r./2.č.

PIATOK:      Štós  12.20 – 13.50 PŠ 2

Štós 14.05 -15.35 3.-4.r./1.č.

Štós  15.50 – 17.20 1.- 3.r./2. č., 1.-2.r. /II.st.