Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Rozvrh hodín VO

ROZVRH hodín VO pre žiakov Mgr. Miloša Mačingu elokované pracovisko Malá Ida:

PONDELOK:  12.30 -14.00 PŠ 2 (1. roč. ZŠ)

14.15 – 15.45 2. – 3.r./2.č. (6.-7. roč. ZŠ)

UTOROK:      12.30 -14.00 1.r./1.č. (2.roč. ZŠ)

STREDA:      12.30 -14.00 3.r./1.č. ( 3.roč. ZŠ)

ŠTVRTOK:  12.30 -14.00  4.r./1.č. ( 4.roč. ZŠ)

14.15 – 15.45  1.r./2.č. (5.roč. ZŠ)

PIATOK:      12.30 -14.00 1.-2.r./2.č. (5. -6.roč. ZŠ)

14.15 – 15.45 4. – 5.r./2.č.  (8. -9. roč. ZŠ)