Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci

 

Zápis  bude 2.septembra 2020  od  9.00 hod. do 16.00 hod. Zapísať svoje dieťa môžete do 8.9.2020 denne od 12.00 hod. do 16.00 hod. Novoprijatí žiaci dostanú rozhodnutie o prijatí pri zápise od svojich triednych učiteľov.  Vzhľadom na prijaté opatrenia kvôli COVID 19,  pri zápise sú žiaci povinní mať rúška. Návštevy rodičov v škole sú zakázané s výnimkou rodičov žiakov prípravného štúdia. Všetci žiaci musia odovzdať svojim triednym učiteľom vyplnený dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorý si môžete stiahnuť  tu. Tešíme sa na Vás .

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča