Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov v súvislosti s COVID 19

Na základe manuálu pre základné školy a školské zariadenia, vydaného MŠVVaŠ SR,  aktualizovaného 16.9.2020,  riaditeľstvo Základnej umeleckej školy zverejňuje nasledovné oznamy:

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

OZNAM PRE RODIČOV

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy.

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný mailom: zusmedzev@zusmedzev.sk telefonický 0554663436, 0918628915). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Úradné hodiny :

pondelok až piatok:  7.30 hod. – 15.00 hod. hospodársky úsek

riaditeľka školy

pondelok:  10.30 -11.30

utorok    :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

streda     :   10.30 -11.30      13.00 -17.00

štvrtok    :  10.30 -11.30