Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev

Dňa 28.08.2020 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo VI./2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzev, ktorého hlavným bodom bolo slávnostné oceňovanie cenou mesta Medzev a cenou primátora mesta Medzev.

Medzi tými, ktorí získali cenu mesta Medzev,  bola aj  naša Základná umelecká škola, ktorá toto ocenenie získala 9 za umelecký rozvoj mládeže, propagáciu mesta doma i v zahraničí a mimoriadne výsledky žiakov školy pri príležitosti 30. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Medzeve.

MZMedzev2020-74MZMedzev2020-76MZMedzev2020-81MZMedzev2020-83