Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Obnovenie prezenčného vyučovania na elokovanom pracovisku Poproč

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom, ktorí navštevujú hudobný odbor na elokovanom pracovisku Poproč, že od  29.3.2021 t. j. od pondelka  sa obnovuje prezenčné vyučovanie  v hudobnom odbore pre žiakov individuálneho vyučovania prípravného štúdia a  1. časti  1. stupňa základného štúdia, ktorí navštevujú 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie bude prebiehať v triede Marcely Gedeonovej a Anety Fabianovej.   Všetky ostatné predmety a ročníky 2. časti 1. stupňa hudobného odboru, ako aj výtvarný a tanečný odbor pokračujú vo vyučovaní dištančne. Podmienkou účasti na vyučovaní je čestné prehlásenie  o  bezinfekčnosti a negatívny test jedného  zákonného zástupcu  k nahliadnutiu.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – rodič