Letná škola

LETNÁ   ŠKOLA

 

Základná umelecká škola v Medzeve plánuje  v dňoch 1. 7. 2021 – 9.7.2021, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí,   letnú  školu  pre žiakov hudobného, výtvarného a tanečného odboru s pestrým programom.

V rámci tanečného odboru tanečné dielne, ktoré budú viesť erudovaní lektori, zamerané na rôzne štýly tanca, ako moderný, ľudový, klasický, scénický, hip-hop, gymnastika,…

V rámci výtvarného odboru tvorivé dielne, ktoré budú zamerané na kresbu, maľbu, šperkárstvo, návrhárstvo, prácu s netradičnými materiálmi, krajinársky plenér, ….

V rámci hudobného odboru skupinové muzicírovanie (štvorručná hra, komorná hra  – gitary, dychové nástroje, akordeóny, rôzne nástrojové zoskupenia), Orffova škola, hudobná náuka hrou, náuka o nástrojoch(ako sa vyrábajú, ošetrovanie- starostlivosť o nástroje,….

Podmienky účasti:

 

V prípade záujmu vyplňte formulár

https://docs.google.com/forms/d/16gXyI5moIGv-C2XohZ10Srwj3N13oVJ3uykl9EDIoqk/edit

Úlohy z hudobnej náuky od 12.4.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň. Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 12.4.2021

PHV b 12.4.2021

PHV c 12.4.2021

1.ročník 1.č. 12.4.2021

2.ročník 1.č. 12.4.2021

3.ročník 1.č. 12.4.2021

4.ročník 1.č. 12.4.2021

1.ročník 2.č. 12.4.2021

2.ročník 2.č. 12.4.2021

3.ročník 2.č. 12.4.2021

 

Úlohy z hudobnej náuky od 7.4.2021

Pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň, vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 7.4.2021

PHV b 7.4.2021

1.ročník 1.č. 7.4.2021

2.ročník 1.č. 7.4.2021

3.ročník 1.č. 7.4.2021

4.ročník 1.č. 7.4.2021

1.ročník 2.č. 7.4.2021

2.ročník 2.č. 7.4.2021

3.ročník 2.č. 7.4.2021

Úlohy z hudobnej náuky od 29.3.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň od 29.3.2021. Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim hudobnej náuky.

PHV a 29.3.2021

PHV b 29.3.2021

PHV c

1.ročník 1.č. 29.3.2021

2.ročník 1.č. 29.3.2021

3.ročník 1.č. 29.3.2021

4.ročník 1.č. 29.3.2021

1.ročník 2.č. 29.3.2021

2.ročník 2.č. 29.3.2021

3.ročník 2.č. 29.3.2021

Obnovenie prezenčného vyučovania na elokovanom pracovisku Poproč

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom, ktorí navštevujú hudobný odbor na elokovanom pracovisku Poproč, že od  29.3.2021 t. j. od pondelka  sa obnovuje prezenčné vyučovanie  v hudobnom odbore pre žiakov individuálneho vyučovania prípravného štúdia a  1. časti  1. stupňa základného štúdia, ktorí navštevujú 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie bude prebiehať v triede Marcely Gedeonovej a Anety Fabianovej.   Všetky ostatné predmety a ročníky 2. časti 1. stupňa hudobného odboru, ako aj výtvarný a tanečný odbor pokračujú vo vyučovaní dištančne. Podmienkou účasti na vyučovaní je čestné prehlásenie  o  bezinfekčnosti a negatívny test jedného  zákonného zástupcu  k nahliadnutiu.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – rodič

Úlohy z hudobnej náuky od 22.3.2021

Úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň (22.3.2021 – 26.3.2021). Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 22.3.2021

PHV b 22.3.2021

1.ročník 1.č. 22.3.2021

2.ročník 1.č. 22.3.2021

3. ročník 1.č. 22.3.2021

4.ročník 1.č. 22.3.2021

1.ročník 2.č. 22.3.2021

2.ročník 2.č. 22.3.2021

3.ročník 2.č. 22.3.2021

Oznam ku úhrade poplatku za štúdium na ZUŠ v Medzeve

Školné za II. polrok školského roka je možné uhradiť prevodom na č. ú. SK20 0200 0000 0016 3400 4454, ako variabilný symbol použite číslo učiteľa, ktorý daného žiaka vyučuje alebo poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť v kancelárii školy alebo tu.

Poštová poukážka ZUŠ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné):

hudobný odbor :

prípravné štúdium : 4,- eurá na mesiac,  20,- eur  na polrok

základné štúdium: 5,- eur na mesiac,   25,- eur na polrok

štúdium pre dospelých: 53,- eur na mesiac

výtvarný odbor:

prípravné štúdium : 3,- eurá na mesiac,  15-, eur na polrok

prípravné štúdium druhý predmet: 4,50,- eur na mesiac,  22,50,-  eur na polrok

základné štúdium: 4,- eurá na mesiac, 20,- eur na polrok

druhý predmet: 5,- eur na mesiac, 25,-  eur na polrok

tanečný odbor:

prípravné štúdium: 3,- eurá na mesiac, 15,- eur na polrok

základné štúdium: 4 eurá na mesiac, 20 eur na polrok

 

Prikladáme aj poštovú poukážku rodičovskej rady (poplatok je 10 eur na školský rok) . Variabilný symbol je totožný  ako pri školnom.

Poštová poukážka rodičovská rada

 

 

 

Úlohy z hudobnej náuky od 15.3.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky  na tento týždeň. Vypracované úlohy posielajte svojim učiteľom.

PHV a 15.3.2021

PHV b 15.3.2021

1.ročník 1.č. 15.3.2021

2.ročník 1.č. 15.3.2021

3.ročník 1.č. 15.3.2021

4.ročník 1.č. 15.3.2021

1.ročník 2.č. 15.3.2021

2.ročník 2.č. 15.3.2021

3.ročník 2.č. 15.3.2021

 

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že

od 15.3.2021

v súlade s rozhodnutím ministra školstva  zo dňa 8.2.2021, v súlade s odporúčaním RÚVZ a na základe rozhodnutia krízového štábu zo dňa 9.3.2021 sa na škole obnovuje prezenčné vyučovanie   žiakov  hudobného odboru v individuálnom vyučovaní (žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ) vo všetkých predmetoch okrem hry na dychové nástroje,   v  Medzeve a na elokovanom pracovisku v Malej Ide. Na elokovanom pracovisku Poproč sa pokračuje v dištančnom vyučovaní až do odvolania.

Ku účasti žiaka je potrebný negatívny test jedného zákonného zástupcu  a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti k nahliadnutiu.  Čestné vyhlásenie je možné stiahnuť tu  alebo bude k dispozícii pri testovaní na MOM v Medzeve.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – rodič

 

 

Úlohy z hudobnej náuky od 8.3.2021

Dobrý deň, pekný začiatok tohto týždňa a  úlohy z HN na tento týždeň.

PHV a 8.3.2021

PHV b 8.3.2021

PHV c 8.3.2021

1.ročník 1.č. 8.3.2021

2.ročník 1.č. a 8.3.2021

2.ročník 1.č. b 8.3.2021

3.ročník 1.č. a 8.3.2021

3.ročník 1.č. b 8.3.2021

4.ročník 1.č. 8.3.2021

1.ročník 2.č. 8.3.2021

2.ročník 2.č. 8.3.2021

3.ročník 2.č. 8.3.2021