Informácie ku prezenčnému vyučovaniu od 3.5.2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve, oznamuje rodičom, že od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Príloha č.8

Príloha č.10

 

Podmienky účasti žiakov na prezenčnom vyučovaní a pre vstup do školy

Od 3.5.2021 platia nové podmienky pre účasť žiakov na prezenčnom vyučovaní:

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf.

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 z dňa 30. 4. 2021. V červených (2. stupeň varovania) a ružových (1. stupeň varovania) okresoch osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a školského zariadenia sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Podrobnejšie na https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf

Druhá časť Jarného koncertu

Pridávam link na druhú čas Jarného koncertu žiakov Základnej umeleckej školy v Medzeve

https://www.youtube.com/watch?v=dYObyFLoGyo

Jarný koncert

Dobrý deň, pozývame Vás na  Jarný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Medzeve. Prajeme  Vám pekný umelecký zážitok.

https://www.youtube.com/watch?v=f0qWgh8D8OQ

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste.

Oznam voľné pracovné miesto gitara_2021

Pokračovanie koncertu najmenších žiakov

Pokračovanie koncertu žiakov 1. časti I. stupňa „Hudobný festival“. Prajeme pekný deň a pohodu pri sledovaní koncertu.

https://www.youtube.com/watch?v=o812E8Y6xs4

Prezenčné vyučovanie na Základnej umeleckej škole v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie  v hudobnom odbore aj pre žiakov 2. časti základného štúdia, pre II. stupeň a Štúdium pre dospelých, okrem vyučovania dychových nástrojov. Podmienkou účasti žiaka je čestné vyhlásenie a negatívny test žiaka a zákonného zástupcu k nahliadnutiu, nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek,  v prípade plnoletého žiak čestné vyhlásenie a negatívny test k nahliadnutiu alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek.  O obnovení prezenčnej výuky v ostatných odboroch vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a facebookových skupín školy.

Tlačivá k stiahnutiu:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov -plnoletý žiak

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ -žiak a zákonný zástupca

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov

 

 

 

 

 

Videokoncert „Hudobný festival“

Dobrý deň, pridávam link na náš prvý jarný koncert, ktorý sme nazvali Hudobný festival. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

https://www.youtube.com/watch?v=qyh98ZK1a30

 

Súťaž ŠEVT „Návrh na obálku žiackej knižky“

Na súťaži, ktorú organizoval ŠEVT, naša žiačka  výtvarného odboru Valentína Jasaňová, z triedy Mgr. art. Jarmily Grandetti získala svojou kresbou (návrh na obálku zošita) jedno z dvadsiatich miest v súťaži „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky.“ Srdečne blahoželáme.

 

Úlohy z hudobnej náuky od 19.4.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň od 19.4.2021. Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 19.4.2021

PHV b 19.4.2021

1.ročník 1.č. 19.4.2021

2.ročník 1.č. 19.4.2021

3.ročník 1.č. 19.4.2021

4.ročník 1.č. 19.4.2021

1.ročník 2.č. 19.4.2021

2.ročník 2.č. 19.4.2021

3.ročník 2.č. 19.4.2021