Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výsledky 16.ročníka súťaže „Medzevský trojzvuk“

22.3.2022 sa na  našej škole uskutočnila školská súťaž žiakov hudobného odboru v predmete hudobná náuka. Umiestnenia:
3. ročník :
  1. miesto Medzev počet bodov 67
  2. miesto EP Malá Ida počet bodov 61
  3. miesto EP Poproč počet bodov 58
4. ročník :
  1. miesto EP Poproč počet bodov 61
  2. miesto Medzev počet bodov 55
  3. miesto EP Malá Ida počet bodov 44
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.