Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje  rodičom a žiakom  školy, že 22.12.2022 (štvrtok) riaditeľka školy udeľuje  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov pre všetkých žiakov  školy, vrátane elokovaných pracovísk.
Vianočné prázdniny budú  trvať  od 23.12.2022 (piatok)  do 8.1.2023, vyučovanie sa začne 09.01.2023 (pondelok).
V mene pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy Vám všetkým prajem šťastné a veselé sviatky v kruhu svojich najbližších.
Mgr. Mária Csontosová, riaditeľka školy 
 Najkrajšie vianočné pozadia pre váš Android smartfón

Vianočný koncert

Základná umelecká škola v Medzeve Vás srdečne pozýva na vianočný koncert, ktorý sa bude konať 17.12.2022 so začiatkom o 15.00 hod. v rímsko- katolíckom kostole v Medzeve.

Pozvánka na vianočný koncert 17.12.2022

Oznam riaditeľstva Základnej umeleckej školy v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 28.11.2022 sa na škole nebude vyučovať z dôvodu účasti učiteľov na aktualizačnom vzdelávaní.

Hudobné popoludnie

Srdečne Vás pozývame na koncert s názvom „Hudobné popoludnie“.
Tešia sa na Vás naši malí umelci.

Srdečne Vás pozývame na koncert "Hudobné popoludnie". Tešia sa na Vás naši mali umelci.

25.11.2022

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci.

V najbližších dňoch nás čakajú jesenné prázdniny.
Začínajú sa 28.10.2022 (v piatok) a trvajú do 1.11.2022 (v utorok).
Vyučovanie sa začína 2.11.2022 (v stredu).

Želáme Vám príjemne strávený čas v kruhu svojich blízkych.

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve Vás pozýva na triedne aktívy RR, ktoré sa budú konať :
* dňa 11.10.2022 so začiatkom o 16.30 hod. na elokovanom pracovisku v Poproči, v budove ZŠ, všetky odbory
* dňa 13.10.2022 so začiatkom o 16.00 hod. v budove ZUŠ, ulica Štóska 159 v Medzeve, všetky odbory
* dňa 17.10.2022 so začiatkom o 15.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Michaela Gedeonová
* dňa 17.10.2022 so začiatkom o 17.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Mgr. Mačinga, Brandoburová
* dňa 18.10.2022 so začiatkom o 15.00 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Zoričák, Mgr. Zoričáková
* dňa 18.10.2022 so začiatkom o 16.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Šandrik

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Medzeve Vás pozýva na triedne aktívy  RR, ktoré sa budú konať :

Školné v školskom roku 2022/2023

Na stránke mesta Medzev je zverejnený dodatok č. 2 k VZN č. 2021/1 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev, v prílohe nájdete výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom – školného od 1.10.2022. Za september 2022 je výška školného nezmenená.

Prílohy k Dodatku č. 2 k VZN č. 2021-1

Zápis žiakov pre školský rok 2022/2023

Základná umelecká škola  v  Medzeve oznamuje, že zápis žiakov  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční  v pondelok 5. septembra 2022 od 10:00 do 16:00 hod.,   v  ostatných dňoch od 6. do 9. septembra 2022 v čase medzi 13:00 až 16:00 hod. Zároveň upozorňujeme rodičov, že po 14.9.2022 nie je možné  žiaka zapísať .
Zapísať svoje deti budete môcť  aj na elokovaných  pracoviskách školy:
– v Malej Ide,
– v Poproči
– v Štóse  a v Rudníku.
V  tomto školskom roku  škola otvára  hudobný, výtvarný  a  tanečný  odbor.  Tešíme sa na vás.

Oznam pre rodičov a žiakov

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8./2022 s  účinnosťou od 1. septembra 2022:
-na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti