Úspešný víkend tanečného odboru

25.2.2023  sme súťažou SHOWCUP  v Košiciach odštartovali novú súťažnú sezónu 2023, kde sme odprezentovali 6 choreografií :
Choreografia The story – duet, ktorý zatancovali Laura Žigraiová a Barbora Bernátová – 1. miesto, tr. uč. Brandoburová
Choreografia So cold – 1. miesto IDance tr. uč. Brandoburová
Choreografia Don´t stop believin – 1. miesto IDance tr. uč. Brandoburová
Choreografia Silhouette – 2. miesto IDance tr. uč. Brandoburová
Choreografia SURVIVOR – 1. miesto tr. uč. Ing. Tomáschová
Choreografia WAKANDA FOREVER – 1.miesto tr. uč. Ing. Tomáschová
Srdečne blahoželáme!

Vyhodnotenie umeleckej súťaže „Modrý svet očami umenia 2022/23“

Cieľom súťaže bolo  podporiť mladých hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a hercov v rozvíjaní svojich umeleckých schopností. Motivovať mladých umelcov, umelecky tvoriť aj v online priestore.  Zámerom súťaže bolo vyzdvihnúť aktivitu, ochotu a originalitu súťažiacich a ich pedagógov, prípadne rodičov.  Súťaž bola  určená pre všetky štyri odbory.  Do súťaže  Modrý svet očami umenia “ sa  z našej školy zapojili žiaci hudobného odboru a umiestnili sa nasledovne:

Vyhodnotenie umeleckej súťaže „Modrý svet očami umenia 2022/23“:

Takto túto skladbu interpretujem ja

I. kategória: Ján Spišák  bronzové pásmo tr. uč. Marcela Gedeonová

II. kategória: Elena Šebestová strieborné pásmo tr. uč. Michaela Gedeonová

Ema Lukáčová strieborné pásmo tr. uč. Mgr. G. Petrášová

Nina Jalčová strieborné pásmo tr. uč. A. Bošňáková

Blanka Laura Tóthová bronzové pásmo tr. uč. H. Schreiber

III. kategória: Ján Červeňák a Kristián Bokor  zlaté pásmo tr.uč. Mgr. O. Červeňáková

Romana Halásová  strieborné pásmo tr.uč. Mgr. G. Petrášová

Tadeáš Palko strieborné pásmo tr. uč. Michaela Gedeonová

Všetkým oceneným a ich pedagógom srdečne blahoželáme.

Vyhodnotenie školskej súťaže „Mladé talenty“

Dňa 22.2.2023  sa uskutočnila školská súťaž „Mladé talenty“ . Výsledky:
Hra na akordeóne – 2./1./I.
Soňa Bajuszová – strieborné pásmo
Hra na gitare – 2./1./I.
Andrej Petráš – zlaté pásmo
Tobiáš Jeleň – strieborné pásmo
Marcel Tatranský – bronzové pásmo
Emma Lukáčová – bronzové pásmo
Hra na klavíri – 4./1./I.
Nina Jalčová – zlaté pásmo
Ján Červeňák – zlaté pásmo
Bao An Nguyen Van – zlaté pásmo
Ruby – Jo Hales – strieborné pásmo
Ella Jesenská – strieborné pásmo
Ivana Karľová – strieborné pásmo
Tamara Tatranská – strieborné pásmo
Mária Katarína Meisterová – bronzové pásmo
Liliana Šebestová – bronzové pásmo
Viola Mačingová – bronzové pásmo
Barbora Szántóová – bronzové pásmo
Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme. Viac na: https://www.facebook.com/groups/2850490928560574

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že pán učiteľ Miloš Mačinga  od dnes  t.j. 23.2.2023 nevyučuje zo zdravotných dôvodov. O začiatku vyučovania  vás budeme včas informovať.

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 20.2.2023 nebude vyučovanie vo výtvarnom odbore, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni v Košiciach. Za porozumenie ďakujeme.

Vystúpenie žiakov tanečného odboru

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie žiakov tanečného odboru pod názvom “ Večer tanca“.

Plagát 1a

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky v 1. polroku školského roka 2022/2023  sa uskutočnia nasledovne:

20.1.2023 od 13.00 hod.  – Medzev, Štóska 159

23.1.2023 od 13.00 hod. – elokované pracovisko Poproč

24.1.2023 od 13.30 hod. – elokované pracovisko Malá Ida

Komisionálne skúšky

tanečný odbor

19.1.2023 o 16.00 hod. – tanečná sála ZUŠ

výtvarný odbor

24.1.2023 o 13.30 hod.  – elokované pracovisko Malá Ida

hudobný odbor

20.1.2023 o  13.00 hod. – Medzev, Štóska 159

24.1.2023 o 13.30 hod. – elokované pracovisko Malá Ida