Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Triedne aktívy Rodičovskej rady

V mesiaci október sa uskutočnia triedne aktívy Rodičovskej rady nasledovne:

22.10.2015  v Medzeve v budove ZUŠ ulica Štóska 159, so začiatkom  o 16.00 hod.

28.10.2015 na elokovanom pracovisku v Poproči  v budove ZŠ s MŠ Poproč, so začiatkom o 16.00  hod.