Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2014/2015

V sekcii  O škole  –   Dokumenty školy  je zverejnená správa o dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkoch za  školský rok 2014/2015.