Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2016/2017 sa budú konať v dňoch

11. apríla až 29. apríla 2016

 

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore  na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara, zborový  spev
  • na výtvarný odbor  
  • na tanečný odbor   
  • na literárno-dramatický odbor.      

Bližšie informácie na tel. čísle:  466 34 36, mailom zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo

osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.