Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Prehľad mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ v Medzeve

V kategórii O škole – Dokumenty školy pribudol Prehľad mesačných príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov  spojených so štúdium na ZUŠ v Medzeve (výška školného).