Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam Riaditeľstva ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom, ktorí navštevujú 1. časť I. stupeň  elokovaného  pracoviska  v Malej Ide, že dňom 15.12.2020 vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na elokovanom pracovisku, prechádza elokované pracovisko v Malej Ide na dištančné vzdelávanie. Za pochopenie ďakujeme.