Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 /2020

V sekcii Dokumenty školy pribudla Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 /2020.