Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre žiakov výtvarného odboru

Počas choroby pani učiteľky Evy Chmurovej, budú zastupovať pani učiteľky výtvarníčky nasledovne:
pondelok :1.r/2.č. (5. roč ZŠ) Mgr. art. Jarmila Grandetti
štvrtok :    PŠ 1 (MŠ Mariánske námestie) Mgr. Helga Kalmárová
                  PŠ 2 (1.roč. ZŠ) Mgr. Helga Kalmárová
                  2.roč./2. č. (3. roč. ZŠ) Mgr. Helga Kalmárová
piatok :     PŠ 1 ( MŠ EP Kováčska) Mgr. art. Jarmila Grandetti
                  3.r./II., 4.5.r./2.č. Mgr. art. Jarmila Grandetti
Kontakty na vyučujúce nájdete v Organizácii školy.
viac na https://www.facebook.com/groups/273116530348679