Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Online akordeónová súťaž

V mesiaci máj 2021 sa uskutočnila online akordeónová súťaž ASPUŠ 2021. Našu školu reprezentovala  Elenka Šebestová, žiačka 1.ročníka 1. časti z triedy Michaely Gedeonovej a umiestnila sa v bronzovom pásme v I. kategórii (žiaci od  8-9 rokov). Srdečne blahoželáme!