Jarný koncert

Dobrý deň, pozývame Vás na  Jarný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Medzeve. Prajeme  Vám pekný umelecký zážitok.

https://www.youtube.com/watch?v=f0qWgh8D8OQ

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste.

Oznam voľné pracovné miesto gitara_2021

Pokračovanie koncertu najmenších žiakov

Pokračovanie koncertu žiakov 1. časti I. stupňa „Hudobný festival“. Prajeme pekný deň a pohodu pri sledovaní koncertu.

https://www.youtube.com/watch?v=o812E8Y6xs4

Prezenčné vyučovanie na Základnej umeleckej škole v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie  v hudobnom odbore aj pre žiakov 2. časti základného štúdia, pre II. stupeň a Štúdium pre dospelých, okrem vyučovania dychových nástrojov. Podmienkou účasti žiaka je čestné vyhlásenie a negatívny test žiaka a zákonného zástupcu k nahliadnutiu, nie starší ako 7 dní  alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek,  v prípade plnoletého žiak čestné vyhlásenie a negatívny test k nahliadnutiu alebo potvrdenie o niektorej z výnimiek.  O obnovení prezenčnej výuky v ostatných odboroch vás budeme informovať prostredníctvom web stránky školy a facebookových skupín školy.

Tlačivá k stiahnutiu:

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov -plnoletý žiak

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ zákonný zástupca

Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním OÚ -žiak a zákonný zástupca

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov

 

 

 

 

 

Videokoncert „Hudobný festival“

Dobrý deň, pridávam link na náš prvý jarný koncert, ktorý sme nazvali Hudobný festival. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

https://www.youtube.com/watch?v=qyh98ZK1a30

 

Súťaž ŠEVT „Návrh na obálku žiackej knižky“

Na súťaži, ktorú organizoval ŠEVT, naša žiačka  výtvarného odboru Valentína Jasaňová, z triedy Mgr. art. Jarmily Grandetti získala svojou kresbou (návrh na obálku zošita) jedno z dvadsiatich miest v súťaži „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky.“ Srdečne blahoželáme.

 

Úlohy z hudobnej náuky od 19.4.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň od 19.4.2021. Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 19.4.2021

PHV b 19.4.2021

1.ročník 1.č. 19.4.2021

2.ročník 1.č. 19.4.2021

3.ročník 1.č. 19.4.2021

4.ročník 1.č. 19.4.2021

1.ročník 2.č. 19.4.2021

2.ročník 2.č. 19.4.2021

3.ročník 2.č. 19.4.2021

Letná škola

LETNÁ   ŠKOLA

 

Základná umelecká škola v Medzeve plánuje  v dňoch 1. 7. 2021 – 9.7.2021, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí,   letnú  školu  pre žiakov hudobného, výtvarného a tanečného odboru s pestrým programom.

V rámci tanečného odboru tanečné dielne, ktoré budú viesť erudovaní lektori, zamerané na rôzne štýly tanca, ako moderný, ľudový, klasický, scénický, hip-hop, gymnastika,…

V rámci výtvarného odboru tvorivé dielne, ktoré budú zamerané na kresbu, maľbu, šperkárstvo, návrhárstvo, prácu s netradičnými materiálmi, krajinársky plenér, ….

V rámci hudobného odboru skupinové muzicírovanie (štvorručná hra, komorná hra  – gitary, dychové nástroje, akordeóny, rôzne nástrojové zoskupenia), Orffova škola, hudobná náuka hrou, náuka o nástrojoch(ako sa vyrábajú, ošetrovanie- starostlivosť o nástroje,….

Podmienky účasti:

 

V prípade záujmu vyplňte formulár

https://docs.google.com/forms/d/16gXyI5moIGv-C2XohZ10Srwj3N13oVJ3uykl9EDIoqk/edit

Úlohy z hudobnej náuky od 12.4.2021

Dobrý deň, pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň. Vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 12.4.2021

PHV b 12.4.2021

PHV c 12.4.2021

1.ročník 1.č. 12.4.2021

2.ročník 1.č. 12.4.2021

3.ročník 1.č. 12.4.2021

4.ročník 1.č. 12.4.2021

1.ročník 2.č. 12.4.2021

2.ročník 2.č. 12.4.2021

3.ročník 2.č. 12.4.2021

 

Úlohy z hudobnej náuky od 7.4.2021

Pridávam úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň, vypracované úlohy posielajte svojim vyučujúcim.

PHV a 7.4.2021

PHV b 7.4.2021

1.ročník 1.č. 7.4.2021

2.ročník 1.č. 7.4.2021

3.ročník 1.č. 7.4.2021

4.ročník 1.č. 7.4.2021

1.ročník 2.č. 7.4.2021

2.ročník 2.č. 7.4.2021

3.ročník 2.č. 7.4.2021