Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Literárno-dramatický odbor

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny budú v termíne od 28.10.2016 (piatok)  do 1.11.2016 (utorok). Vyučovanie sa začne 2.11.2016 ( streda).

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jesenné obrázky kreslené

čítať viac

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy pozýva rodičov na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 19.10.2016 o 16.30 hod. v Medzeve a 21.10.2016 o 16.30 hod. na elokovanom  pracovisku v Poproči.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa  12.10.2016 sa na škole nevyučuje, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni.  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 13.10.2016.

čítať viac

Prehľad mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ v Medzeve

V kategórii O škole – Dokumenty školy pribudol Prehľad mesačných príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov  spojených so štúdium na ZUŠ v Medzeve (výška školného).

 

čítať viac

Zápis žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že zápis žiakov  sa uskutoční 5.9.2016 od  9.00 hod. do 16.00 hod.  Noví žiaci dostanú rozhodnutia o prijatí pri zápise. Teší sa na Vás kolektív učiteľov  ZUŠ

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotky začiatok školského roka

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo  Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 19.4.2016 sa na škole nebude vyučovať,  vrátane elokovaných pracovísk Poproč, Rudník a Šemša.  Vyučovanie podľa rozvrhu bude od stredy 20.4.2016.

čítať viac

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2016/2017 sa budú konať v dňoch

11. apríla až 29. apríla 2016

 

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore  na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara, zborový  spev
  • na výtvarný odbor  
  • na tanečný odbor   
  • na literárno-dramatický odbor.      

Bližšie informácie na tel. čísle:  466 34 36, mailom zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo

osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.  

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                

 

čítať viac

Veľkonočné sviatky

V dňoch 24.3.2016 až 29.3.2016  sú veľkonočné prázdniny, na škole sa nevyučuje, vidíme sa až v stredu  30.3.2016.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pohladnice k velkej noci

čítať viac

Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2014/2015

V sekcii  O škole  –   Dokumenty školy  je zverejnená správa o dosiahnutých výchovno- vzdelávacích výsledkoch za  školský rok 2014/2015.

čítať viac