Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Literárno-dramatický odbor

Nový školský rok

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že zápis   v  novom školskom roku 2014/2015  bude   v dňoch  2. septembra 2014  až 5. septembra 2014. 

 

čítať viac

Záverečné prehrávky a skúšky žiakov 4. ročníka/1.časti/I. stupňa

Dátum

Čas

Ročník     

Odbor

Miesto

Zodpovedný

9.6.2014

13.30 hod.

1./1. – 2./2

HO

Malá Ida Vincejová

9.6.2014

14.30 hod.

4./I.

VO

Malá Ida Mgr. Mačinga

9.6.2014

15.00 hod.

4./I.

TO

Malá Ida Bc. Vojtasová

9.6.2014

15.30 hod.

HO

Malá Ida Vincejová

17.6.2014

13.30 hod.

1./1. – 2./2.

HO

Poproč Ma Gedeonová

17.6.2014

14.30 hod. 

4./I.

TO

Poproč Mgr. Gedeonová

18.6.2014

14.30 hod. 

4./1.

VO

Poproč Mgr.art.Grandeti

18.6.2014

13.00 hod.

1./1. – 2./2.

HO

Medzev Mgr. Petrášová

18.6.2014

16.30 hod.

HO

Medzev Mgr. Petrášová

17.6.2014

13.30 hod.

4./I.

VO

Medzev Mgr. Chmurová

16.6.2014

15.00 hod.

4./I.

TO

Medzev Mgr.E.Gedeonová

19.6.2014

13.00 hod.

4./I.

VO

Šemša Mgr. art. Grandetti
čítať viac

Oznam o prijímacích skúškach

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje, že   prijímacie skúšky  pre školský rok 2014/2015 sa budú konať v dňoch

1. apríla až 25. apríla 2014  

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.    

Záujemcovia sa môžu prihlásiť: 

  • v hudobnom odbore  na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara, spev, zborový  spev
  •  na výtvarný odbor      
  •  na tanečný odbor   
  • na literárno-dramatický odbor    

Bližšie informácie na tel. čísle:4663436,zusmedzev@zusmedzev.skalebo osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.          

 

                                                                                           

                                                                                                

 

čítať viac

Pozvánka

Milá  mamka, ocko

 

Blížia sa Vianoce, vieme, že máte s prípravou veľa starostí ale  boli  by sme radi, keby ste  prišli s nami do ZUŠ- ky, lebo celý týždeň sa tam budú piecť a zdobiť  medovníčky, vyrábať ozdoby na stromček, bude sa hrať, spievať a bude aj disco.

 

Ozdoby budeme vyrábať na sále  v pondelok  9. decembra od  14- tej hodiny, perníčky sa budú piecť v ZUŠ- ke od utorka do štvrtka 10. až 12. decembra a koncert bude na sále v piatok  na Luciu.

 

A čo je najdôležitejšie, po koncerte je disco, kde sa bude aj súťažiť  a môžete tam prísť aj Vy rodičia.

 

 

                       Vaše  deti

čítať viac

Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2012/2013

V sekcii dokumenty školy bola pridaná správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2012/2013.

čítať viac

Plenárne zasadnutie Rodičovskej rady

Rodičovská  rada  pri Základnej umeleckej škole v Medzeve Vás pozýva na plenárne zasadnutie, ktoré sa bude konať 24.októbra 2013 so začiatkom o 16.00 hod. na sále MsKS v Medzeve. 

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve týmto oznamuje,  že dňa 10.10.2013  sa na škole nebude vyučovať, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 11.10.2013.

čítať viac

Zápis žiakov školskom roku 2013/2014

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom, že zápis   žiakov v školskom roku 2013/2014 bude  2. septembra  2013  od  9.30 hod. do 16.00 hod.  Novoprijatí žiaci dostanú rozhodnutia o prijatí  pri zápise.

čítať viac

Verejný koncert “ V modernom rytme“

Základná umelecká škola Vás pozýva na verejný koncert „V modernom rytme“, ktorý sa uskutoční dňa 13.6.2013 so začiatkom o 16.30 hod. v Kultúrnom dome v Malej Ide.

čítať viac

Promenádny koncert

Základná umelecká škola v Medzeve Vás pozýva na  promenádny koncert,  ktorý sa uskutoční 9. júna 2013  (nedeľa) o 15.00 hod. v parku na Mariánskom námestí.

čítať viac