Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výtvarný odbor

Zmena v kontaktoch pedagogických zamestnancov

Upozorňujeme rodičov a a žiakov , že  zoznam telefónnych kontaktov a mailových adries bol aktualizovaný.  Aktuálny zoznam je v sekcii Organizácia školy.

čítať viac

Výtvarná súťaž  SOCHA SNEŽNÁ

Každý rok výtvarný odbor ZUŠ v Medzeve podľa snehových podmienok usporadúva tvorbu sôch zo snehu. Keďže tento rok máme špecifickú situáciu kvôli Covid 19, rozhodli sme sa zorganizovať súťaž SOCHA SNEŽNÁ formou FB výstavy a súťaž prostredníctvom „laikovania“ snežných výtvorov. Prosíme verejnosť, rodičov a žiakov o hlasovanie „páči sa mi“ za najlepšiu snežnú sochu. Ďakujeme.

link na hlasovanie: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.848880958994301&type=3

čítať viac

Oznam riaditeľstva Základnej umeleckej školy v Medzeve

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 8.1.2021 sa v prvom polroku školského roka  2020/2021 budú klasifikovať  predmety:

  • v hudobnom odbore : hra na hudobnom nástroji a hudobná náuka
  • vo výtvarnom odbore: kresba, maľba
  • v tanečnom odbore :                                                                                                                                 1.roč. – 2 roč. 1. časti I. stupňa : tanečná príprava                                                                                          3. roč.  – 4. roč. 1.časti I. stupňa:  klasický tanec, ľudový tanec,                                                                                                                       kreatívny tanec                                                                                        1.roč. – 4. roč. 2. časti I. stupňa: klasický tanec, ľudový tanec,  džezový                                                                                                      tanec                                                                                                            1.roč. – 4. roč. 2. časti II. stupňa: klasický tanec, ľudový tanec,  džezový                                                                                                         tanec                                                                                                       Výpis hodnotenia za prvý polrok školského roka 2020/2021 bude žiakom doručený  osobne až po návrate do škôl.                                                                                                                                             Vysvedčenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
čítať viac

Oznámenie Riaditeľstva školy o vyučovaní od 11.1.2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že od 11.1.2021 sa na škole bude vyučovať dištančne vo všetkých ročníkoch, prípravného štúdia,   I. a II. stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých. Predpokladaný  začiatok prezenčného vyučovania podľa vývoja epidemiologickej situácie je 25.1.2021. O podrobných  podmienkach návratu do škôl vás budeme informovať na stránkach školy a na facebookových stránkach jednotlivých odborov.

čítať viac

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy,  že vianočné prázdniny na škole budú od 21.12.2020 do 8.1.2021. Predpokladaný začiatok vyučovania je 10.1.2021. O všetkých zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky a facebookových skupín. Zároveň Vám prajeme krásne vianočné sviatky a šťastlivý Nový rok.

Vianočný pozdrav 1

čítať viac

Oznam Riaditeľstva ZUŠ

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom, ktorí navštevujú 1. časť I. stupeň  elokovaného  pracoviska  v Malej Ide, že dňom 15.12.2020 vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na elokovanom pracovisku, prechádza elokované pracovisko v Malej Ide na dištančné vzdelávanie. Za pochopenie ďakujeme.

čítať viac

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 /2020

V sekcii Dokumenty školy pribudla Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019 /2020.

čítať viac

Obnovenie vyučovania

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe rozhodnutia ministra školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. decembra 2020 číslo  2020/18259:3-A1810 a na základe súhlasu primátora mesta Medzev obnovuje vyučovanie  od 7.12.2020 na I. stupni v 1. časti základného štúdia(žiaci ZŠ ročníkov  1.-4.). Žiaci I. stupňa 2. časti(5.-9. ročník ZŠ), II. stupňa a ŠpD  budú vo vyučovaní pokračovať dištančne. Vyučovanie sa začne  9.12.2020. Pri prvom príchode na vyučovanie prosíme rodičov, doručiť vyhlásenie o bezinfekčnosti. O podmienkach vyučovania v jednotlivých odboroch sa informujte u svojich vyučujúcich alebo na riaditeľstve školy.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

čítať viac

Výstava prác žiakov výtvarného odboru „Farby jesene“

Virtuálna výstava žiakov výtvarného odboru  I. stupňa 2. časti  s jesennou tematikou “ Farby jesene“

https://www.facebook.com/jarmila.grandetti.1/videos/711851413102615

čítať viac