22.ročník školskej ročníkovej súťaže „Mladé talenty“

20.2.2024  sa na pôde našej škole uskutočnil už 22. ročník školskej ročníkovej súťaže „Mladé talenty“ pre žiakov hudobného odboru v hre na klavíri, akordeóne a gitare pre žiakov 2. a 3. ročníka.

Umiestnenia:

2. roč. hra na gitare

zlaté pásmo

Tobias Martinčko, tr. uč. Fenko

strieborné pásmo

Oliver Havaj, tr. uč. Mgr. Jaroš

Nella  Spišáková, tr. uč. Mgr. Vysokaiová

bronzové pásmo

Patrícia Krížeková, tr. uč. Mgr. Vysokaiová

Kristína Halčínová, tr. uč. Fenko

2.roč. hra na klavíri

zlaté pásmo

Klára Gedeonová, tr. uč. Mgr. Petrášová

Leonard Kurimský, tr. uč. Mgr. Červeňáková

Oliver Zhima, tr. uč. Mgr. Červeňáková

strieborné pásmo

Sebastián Antl, tr. uč. Mgr. Petrášová

Sofie Pačay, tr. uč. Bošňáková

bronzové pásmo

Eliška Danková, tr. uč. Mgr. Červeňáková

3.roč. hra na klavíri

zlaté pásmo

Matej Bartko, tr. uč. Mgr. Petrášová

Ondrej Olivier Spišák, tr. uč. Ma Gedeonová

strieborné pásmo

Tamara Kalmárová, tr. uč. Ma Gedeonová

bronzové pásmo

Ivana Gajdošová, tr.uč. Mgr. Petrášová

Daniela Ludvigová, tr. uč. Bošňáková

2. roč. hra na akordeóne

zlaté pásmo

Egor Artiukh, tr. uč. Mi Gedeonová

Natália Filčáková, tr.uč. Ma Gedeonová

Marek Tóth, tr. uč. Mgr. Csontosová

strieborné pásmo

Rastislav Čerčer, tr. uč. ma Gedeonová

3.roč. hra na akordeóne

strieborné pásmo

Ján Spišák, tr. uč. Ma Gedeonová

bronzové pásmo

Soňa Bajusová, tr. uč. Mi Gedeonová

 

Zadelenie žiakov PŠ na hodiny nástrojovej hry

Zadelenie žiakov PŠ na hodiny nástrojovej hry v školskom roku 2023/2024 od 1.2.2024

 

Medzev

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Denisa Bartková klavír Bošňáková
2 Viktória Gedeonová klavír Bošňáková
3 Melany Martinčková klavír Bošňáková
4 Dominik Tien Dat Nguyen Van gitara Fenko
5 Tomáš Polák z. flauta Schreiber
6 Jana Poláková z. flauta Schreiber
7 Sienna Schmotzer klavír Bošňáková
8 Zuzana Tóthová klavír Petrášová
       
       
       

 

 

EP Poproč

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Eliška Čonková z. flauta Schreiber
2 Emma Gregová klavír Ma Gedeonová
3 Damián Hužvár gitara Vysokaiová
4 Ivan Kováč gitara Fenko
5 Tobiáš Mojžiš gitara Fenko
6 Filip Petráš gitara Fenko
7 Zuzana Štochová gitara Vysokaiová

 

 

EP Malá Ida

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Daniela Bernátová z. flauta Zoričáková
2 Jakub Blažej klavír Eližerová
3 Richard Karľa akordeón Mi Gedeonová
4 Paul Mansbridge klavír Eližerová
5 Emanuela Meričková klavír Eližerová
6 Sára Šmátralová klavír Červeňáková
7 Šimon Varga akordeón Mi Gedeonová
       
       
       
       

 

Oznam pre rodičov a žiakov

Riaditeľstvo  Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy,  že tento týždeň od 22.1.2024 do 26.1.2024 nebudú hodiny hudobnej náuky, z dôvodu choroby pani učiteľky Bošňákovej.  Tento oznam sa netýka elokovaných pracovísk, tam vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín. Za porozumenie ďakujeme.

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky žiakov HO  a komisionálne skúšky žiakov HO a TO sa uskutočnia nasledovne:

17.1.2024 o 15.00 hod. – elokované pracovisko Malá Ida komisionálne skúšky  kontrahujúcich žiakov  TO

19.1.2024 o 13.15 – Medzev

19.1.2024 o 16.00 hod.  –  Medzev komisionálne skúšky  kontrahujúcich žiakov HO

22.1.2024 o 13.00 hod. – elokované pracovisko Poproč

23.1.2024 o 14.00 hod. – elokované pracovisko  Malá Ida