Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky žiakov hudobného odboru v mesiaci január  2020:

21.1.2020 o 13.00 hod. – Medzev

22.1.2020 o 13.30 hod. – elokované pracovisko Poproč

23.1.2020 o 13.00 hod. – elokované pracovisko  Malá Ida

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že dňa 20.12.2019  sa na škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovať.

čítať viac

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncerty pre materské školy: 

4.12.2019 o 10.00 hod.  – MŠ Medzev

5.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Malá Ida

10.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Poproč

 

Generálky na verejné koncerty: 

11.12.2019 o 14.30 hod. – Malá Ida

12.12.2019 o 14.30 hod. – Poproč

13.12.2019 o 14.30 hod. – 2. generálka Medzev

17.12.2019 o 14.15 hod.- 3. generálka v kostole  v Medzeve

 

Vianočné koncerty: 

17.12.2019  o 16.30 hod. – kultúrny dom Poproč

18.12.2019 o 16.30 hod. – kultúrny dom Malá Ida

19.12.2019 o 16.30 hod. – rímskokatolícky kostol v Medzeve

 

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

9.12.2019 o 14.30 hod. – Medzev stará sála

10.12.2019 o 14.30 hod.  – kultúrny dom Malá Ida

 

 

čítať viac

Triedne prehrávky v novembri

Triedne prehrávky v mesiaci november sa budú konať nasledovne:

14.11.2019 o 13.30  hod. – elokovamé  pracovisko Poproč (Marcela Gedeonová, Ing. Demko, Fabianová)

19.11.2019 o 13.00 hod. – elokované pracovisko  Malá Ida ( Stojkovičová, Mgr. Červeňáková, Ing. Demko,                                                       Michaela Gedeonová, Šandrik)

25.11.2019 o 15.00  hod. – Fabianová

26.11.2019 o 14.00 hod. – Michaela Gedeonová, Mgr. Csontosová

28.11.2019 o 14.15 hod. – Mgr. Petrášová

28.11.2019  o 14.45 hod. – Bošňáková

28.11.2019  o  15.15 hod. – Schreiber

čítať viac

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom, že triedne aktívy  ZR sa uskutočnia

dňa 22.10.2019 o 16.00 hod. v  budove ZUŠ  na Štóskej  159.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy,

že dňa 16.10.2019 sa na škole nebude vyučovať, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude  od 17.10.2019.

čítať viac

Zápis žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že zápis  žiakov na školský rok 2019/2020 bude 2. septembra 2019  od 10.00 hod. do 16.00 hod. Rozhodnutie o prijatí dostanú noví žiaci pri zápise. Žiaci elokovaných pracovísk dostanú rozhodnutie o prijatí pri na zápise na elokovaných pracoviskách. Zároveň upozorňujeme rodičov, že po 15. septembri 2019 nie je možné žiakov zapísať.

čítať viac