Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Smajlíkový koncert

Základná umelecká škola v Medzeve Vás pozýva na  „Smajlíkový koncert “

pozvanka1

čítať viac

Oznam o prijímacích skúškach

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve

 oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2019/2020 sa budú konať v dňoch

  3.apríla až 30. apríla 2019

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara, bicie, spev  
  • na výtvarný odbor
  • na tanečný odbor       

Bližšie informácie na tel. čísle:  055 466 34 36, 0918628915, mailom  zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.

 

Mgr. Mária Csontosová, DiS.art

riaditeľka ZUŠ v Medzeve

čítať viac

Literárno – hudobné posedenie

„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“

Už  roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. My sme   20. marca – prvý jarný deň, oslávili čítaním kníh a hudobným vystúpením našich žiakov v historickej sále. Naši vzácni hostia – p. uč. Paeddr. Ballaschová Stanislava z Gymnázia v Moldave a p.  uč . Mgr. Gedeonová Veronika z Grundchule Medzev a ich žiačky, nám predstavili  knihy: S. Szabó – Neuveriteľné príbehy slimáčika Kraska – O drakovi a babke a C. S- Lewis – Kroniky Narnie.  Rozprúdila sa zaujímavá debata a radosť z toho, že naši žiaci aj radi čítajú.

IMG_20190320_145046IMG_20190320_150309IMG_20190320_150315

čítať viac

Školské kolo súťaže v predmete hudobná náuka Medzevský trojzvuk

26.3.2019  sa uskutočnila na škole súťaž žiakov 2. ročníka /1. časti/I. stupňa v predmete hudobná náuka. Umiestnili sa nasledovne:

  1. miesto : Karin Ballaschová, Stefanie Gedeonová, Vivien Meisterová (36 bodov)  – uč. Anna Bošňáková
  2. miesto: Filip Furin, Sára Hiľovská, Daniel Majcher ( 35  bodov)  – uč. Miroslav Mašat
  3. Rita Kretovičová, Sofia Šulíková ( 31 bodov) – uč. Mgr. Oľga Červeňáková
  4. miesto: Martina Bajuszová, Nina Hospodárová, Nela Novotná (24  bodov)   – uč. Anna Bošňáková
    IMG_20190326_143150IMG_20190326_143234IMG_20190326_143241IMG_20190326_143245IMG_20190326_151742
čítať viac

Oznam riaditeľstva ZUŠ v Medzeve

Riaditeľstvo ZUŠ v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že  dňa  29.3.2019 sa na škole ani na elokovaných pracoviskách nevyučuje, z dôvodu účasti učiteľov na mestských  oslavách Dňa učiteľov. Za pochopenie ďakujeme

čítať viac

Školská súťaž žiakov hudobného odboru „Mladé talenty“

Na sviatok Valentína 14.2.2019 sa na našej škole uskutočnila školská ročníková súťaž žiakov  2. ročníka/1. časti/I. stupňa  v hre na klavíri, akordeóne, gitare, zobcovú flautu, keyboarde a žiakov 3. ročníka/ 1. časti/I. stupňa v hre na zobcovú flautu.  Súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov. Umiestnili sa nasledovne:

Hra na klavíri: 

Zlaté pásmo:  

Darja Mačingová – tr.uč. Stojkovičová

Karin Ballaschová- tr. uč. Mgr. Petrášová

Romana Halásová – tr. uč. Mgr. Petrášová

Strieborné pásmo:  

Tamara Kolesárová – tr. uč. Mgr. Červeňáková

Daniela Sinčáková – tr. uč. Mgr. Červeňáková

Soňa  Herichová – tr. uč. Mgr. Petrášová

Bronzové pásmo:  

Filip Furin – tr. uč. Marcela Gedeonová

Sofia Sulíková – tr. uč. Mgr. Červeňáková

Martina Bajuszová – tr. uč. Bošňáková

Vivien Meisterová – tr. uč. Bošňáková

Hra na keyboarde: 

Zlaté pásmo:

Stefánia Gedeonová –  tr. uč. Michaela Gedeonová

Strieborné pásmo:  

Dominik Kopal – tr. uč. Michaela Gedeonová

Hra na akordeóne: 

Zlaté pásmo:

Nina Hospodárová – tr.uč. Mgr. Csontosová

Michaela  Juhásová – tr. uč. Michaela Gedeonová

Strieborné pásmo:  

Gabriela Grácová – tr. uč. Marcela  Gedeonová

Bronzové pásmo:

Nela Rakacká – tr. uč. Michaela Gedeonová

Ľudovít Lukčo – tr. uč. Michaela Gedeonová

Hra na gitare: 

Zlaté pásmo:

Daniel Majcher – tr.uč. Mašat

Strieborné pásmo:  

Filip Farkaš – tr. uč. Fabianová

Hra na zobcovú flautu:

Zlaté pásmo:

Milan Rostáš – tr. uč. Schreiber

Nela Novotná – tr. uč. Schreiber

Hra na zobcovú flautu 3. ročník/1. časti

Zlaté pásmo:

Nathalie Hähnlová – tr. uč. Schreiber

Strieborné pásmo:

Eliška Vincová – tr.uč. Mašat

Zuzana  Grácová – tr.uč. Mašat

Bronzové pásmo:

Richard Schrötter. uč. Schreiber

 

Všetkým srdečne blahoželáme!!!!!

 

IMG_20190214_140946IMG_20190214_141922 (1)

IMG_20190214_142915 (1)IMG_20190214_143159IMG_20190214_134341 (1)IMG_20190214_135319 (1)

 

čítať viac

Zadelenie žiakov PŠ na hodiny nástrojovej hry šk. rok 2018/2019

 

P.č. Meno a priezvisko žiaka Nástroj Meno  učiteľa
Medzev
1 Martin Ballasch klavír Mgr. Petrášová
2 Patrícia Fabianová zobcová flauta Schreiber
3 Ruby – Jo Hales klavír Bošňáková
4 Dávid Horváth gitara Fabianová
5 Simona Hudáková klavír Mgr. Petrášová
6 Nina Jalčová klavír Bošňáková
7 Lukáš Kaleta klavír Bošňáková
8 Karolína Kažimírová zobcová flauta Schreiber
9 Mária Katarína Meisterová klavír Mgr. Petrášová
10 Ján Novotný zobcová flauta Schreiber
11 Barbora Rostášová zobcová flauta Schreiber
12 Michal Rychnavský gitara Fabianová
13 Laura Schikerleová klavír Mgr. Petrášová
14 Anna Sylvia Schmiedtová zobcová flauta Schreiber
15 Liliana Šebestová klavír Bošňáková
16 Tamara Tatranská klavír Mgr. Petrášová
       
Poproč
1 Markus Graban klavír Ma Gedeonová
2 Miriam Gregová gitara Mašat
3 Simon Horváth akordeón Ma Gedeonová
4 Zuzana Jaklovská klavír Ma Gedeonová
5 Natália Jalčová klavír Ma Gedeonová
6 Henrich Jasaň klavír Ma Gedeonová
7 Viktória Starková klavír Ma Gedeonová
8 Patrik Šesták gitara Mašat
9 Dorota Tomáschová klavír Ma Gedeonová
       
Malá Ida
1 Barbora Babušáková zobcová flauta Šandrik
2 Dominik Cirner klavír Červeňáková
3 Ella Jesenská klavír Červeňáková
4 Maximilián Krůček gitara Šandrik
5 Karina Kubová zobcová flauta Šandrik
6 Viola Mačingová klavír Stojkovičová
7 Kiara Nemecová klavír Stojkovičová
8 Barbora Szántoóvá klavír Stojkovičová
9 Šimon Šulík gitara Šandrik

 

čítať viac

Oznam pre rodičov – chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom, že Základná umelecká škola v Medzeve nemá chrípkové prázdniny a vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín.

čítať viac

Vystúpenie žiakov tanečného odboru

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že vystúpenie žiakov tanečného odboru  sa  z dôvodu chrípkových prázdnin na ZŠ Grundschule Medzev prekladá na 13.2.2019. Čas a miesto zostávajú nezmenené.  Za pochopenie ďakujeme

čítať viac