Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Oznam o prijímacích skúškach

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.3.2020 sa prijímacie skúšky  do základných umeleckých škôl  uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Prihlášky môžete posielať elektronicky (prihlášku nájdete na našej stránke O škole, Dokumenty) od  30.4. do 31.5.2020 na zusmedzev@zusmedzev.sk

čítať viac

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
     Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.
 
čítať viac

Úlohy z hudobnej náuky

Úlohy z hudobnej náuky Medzev

Anna Bošňáková Hudobná náuka 1

Úlohy z hudobnej náuky na tento týždeň pre EP Malá Ida

Hudobna_nauka

Hudobna_nauka_Cervenakova

 

čítať viac

Opatrenia MŠVVaŠ SR

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR ostanú školy uzavreté až do odvolania.  O spôsobe vyučovania, komunikácie so žiakmi sa informujte u triednych učiteľov svojich detí alebo na telefónnom čísle 0918628915.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

čítať viac

Prerušenie prevádzky školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 13.3.2020 prerušuje vyučovanie na všetkých pracoviskách. 

Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. O ďalších prípadných opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky  školy.

čítať viac

Vyučovanie na elokovanom pracovisku Poproč

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že vyučovanie na elokovanom pracovisku Poproč v dňoch 11.3.2020 – 13.3.2020 nebude, v súvislosti s prerušením vyučovania na ZŠ s MŠ Poproč. Za pochopenie ďakujeme.

čítať viac

Oznam riaditeľstva školy v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami

Vážení rodičia,

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
– nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
– pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
– vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
– vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
– zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
– v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
– v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
– v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

Podrobné pokyny //www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/  a

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve, v súvislosti s opatreniami so šírením sa koronavírusu oznamuje, že vyučovanie na škole prebieha podľa rozvrhu hodín.

čítať viac

Výsledky školskej súťaže „Mladé talenty“

Dňa  27.2.2020 sa na Základnej umeleckej škole v Medzeve uskutočnila školská súťaž  žiakov 2.ročníka,  prvej časti, prvého stupňa pod názvom “ Mladé talenty“.                                                                                                  Výsledky:                                                                                                                                                                                                     hra na klavíri 
zlaté pásmo:  Laura Novotná, tr. uč. Mária Stojkovičová

 strieborné pásmo: Lenka Lukáčová,  tr. uč. Mária Stojkovičová

                                Maria Artyukh, tr.uč. Mgr. Oľga Červeňáková

  bronzové pásmo: Vasilisa  Artyukh, tr.uč. Mgr. Oľga Červeňáková

 hra na keyboarde

 strieborné pásmo: Tomáš Jeleň, tr.uč. Michaela Gedeonová

 hra na zobcovej flaute

  zlaté pásmo: Diana Šturmová, tr. uč.  Schreiber

 strieborné pásmo: Alex Ivan,  tr. uč.  Schreiber

 bronzové pásmo:  Natália Meisterová, tr. uč.  Schreiber

  hra na akordeóne

  zlaté pásmo: Oliver Eiben, tr. uč.   Michaela Gedeonová

                        Sofia Ivanová, tr. uč. Mgr. Csontosová

 strieborné pásmo: Radka Stolárová, tr. uč.   Michaela Gedeonová

hra na gitare  

zlaté pásmo:    Michal Spišák, tr. uč.   Fabianová

                       Tatiana Schewczuková, tr.uč. Ing. Demko

 strieborné pásmo: Nina Gédrová, tr.uč. Ing. Demko

                          Barbora Oravcová, tr. uč.   Fabianová

bronzové pásmo: Michal Amadeus Meister, tr. uč.   Fabianová

                       Martin Blažej,  tr.uč. Ing. Demko                                                                               

IMG_4201

čítať viac

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky žiakov hudobného odboru v mesiaci január  2020:

21.1.2020 o 13.00 hod. – Medzev

22.1.2020 o 13.30 hod. – elokované pracovisko Poproč

23.1.2020 o 13.00 hod. – elokované pracovisko  Malá Ida

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že dňa 20.12.2019  sa na škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovať.

čítať viac