Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výtvarný odbor

Absolventská výstava

Virtuálna výstava  z prác našich absolventov 4.ročníka prvej časti výtvarného odboru.

https://www.facebook.com/groups/273116530348679

čítať viac

Rozdávanie vysvedčení

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom, že vysvedčenia sa budú rozdávať  30.6.2020 od  9.00 hod. do  16.00 hod., na elokovaných pracoviskách Poproč a Malá Ida od 8.00 hod. do 13.00 hod.

čítať viac

Rozvrh hodín VO elokované pracovisko Poproč a Štós

ROZVRH hodín VO pre žiakov Mgr. art. Jarmily  Grandetti elokované pracovisko Poproč a Štós:

PONDELOK: Poproč 12.30 – 14.00 1.r./1.č.

Poproč 14.20 – 15.50 2.-3.r./2.č.

UTOROK:      Poproč 12.30 – 14.00 PŠ 2

STREDA:       Poproč  13.00 – 14.30 4.r./1.č. – 1.r./2.č.

ŠTVRTOK:   Poproč  12.30 – 14.00 PŠ 2

Poproč  14.15 – 15.45 3.-4. r./2.č.

PIATOK:      Štós  12.20 – 13.50 PŠ 2

Štós 14.05 -15.35 3.-4.r./1.č.

Štós  15.50 – 17.20 1.- 3.r./2. č., 1.-2.r. /II.st.

čítať viac

Rozvrh hodín VO – elokované pracovisko Poproč a Medzev

ROZVRH hodín VO pre žiakov Mgr. Helgy Kalmárovej  elokované pracovisko Poproč a Medzev:

PONDELOK: Poproč 13.00 – 14.30 2.r./1.č.

UTOROK:   Medzev 13.30 – 15.00 3.r./1.č.

Medzev 15.15 – 16.45 3.-4. r./ 2.č.

STREDA:    Medzev 13.30 – 15.00 2.r./1.č.

Medzev 15.15 – 16.45 1.-2.r./2. č.

ŠTVRTOK: Poproč  13.00 – 14.30 4.r./1.č.

PIATOK:   Poproč 13.00 – 14.30 3.r./1.č.

Poproč 14.45 – 16.15 2.r./2.č.

čítať viac

Rozvrh hodín VO

ROZVRH hodín VO pre žiakov Mgr. Miloša Mačingu elokované pracovisko Malá Ida:

PONDELOK:  12.30 -14.00 PŠ 2 (1. roč. ZŠ)

14.15 – 15.45 2. – 3.r./2.č. (6.-7. roč. ZŠ)

UTOROK:      12.30 -14.00 1.r./1.č. (2.roč. ZŠ)

STREDA:      12.30 -14.00 3.r./1.č. ( 3.roč. ZŠ)

ŠTVRTOK:  12.30 -14.00  4.r./1.č. ( 4.roč. ZŠ)

14.15 – 15.45  1.r./2.č. (5.roč. ZŠ)

PIATOK:      12.30 -14.00 1.-2.r./2.č. (5. -6.roč. ZŠ)

14.15 – 15.45 4. – 5.r./2.č.  (8. -9. roč. ZŠ)

čítať viac

Oznam pre žiakov VO

Rozvrh hodín pre žiakov Mgr. Evy Chmurovej od 15.6.2020

PONDELOK: 13.00 -14.30 1. ročník/1. časť

ŠTVRTOK :   13.00-14.30 4. ročník/1. časť

PIATOK :       12.00 -13.30 PŠ II.

14.00 -15 .30 1.2.ročník/II. stupeň

čítať viac

Obnovenie vyučovania v kolektívnom vyučovaní

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v Medzeve oznamuje rodičom, že od 15.6.2020 za dodržania hygienických podmienok, sa začína vyučovať aj v kolektívnom vyučovaní vo výtvarnom a tanečnom odbore. V tanečnom odbore  na elokovanom pracovisku v Malej Ide sa bude vo vyučovaní pokračovať dištančne, vo výtvarnom odbore prezenčne, na elokovanom pracovisku Poproč v tanečnom aj výtvarnom odbore prezenčne, v Medzeve v tanečnom aj výtvarnom  odbore  prezenčne. V tanečnom odbore na elokovanom pracovisku v Poproči v jednej skupine môže dôjsť ku zmiešaniu žiakov z  rôznych ročníkov základnej školy. Pri prvom príchode žiakov na vyučovanie je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie poskytnú jednotliví triedni učitelia alebo na tel. čísle 0554663436, 0918628915.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

čítať viac

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve   

oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2020/2021 sa budú konať v dňoch  

22. júna až 26. júna 2020  

denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara
  • na výtvarný odbor
  • na tanečný odbor

 Bližšie informácie na tel. čísle:  055 466 34 36, 0918628915,

mailom zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159  v Medzeve.  

 

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia bude umožnený prístup  do budovy školy len žiakom, uchádzajúcim sa o prijatie, bez sprievodu rodičov. Vstup do školy len v rúškach a je potrebné riadiť sa pokynmi  pedagógov. Je možnosť aj telefonicky dohodnúť presný termín a čas skúšky na vyššie uvedených telefónnych číslach.

 

 

                                                                                            

 

                                                                                       

čítať viac

Obnovenie vyučovania v kolektívnom vyučovaní

Vážení rodičia, milí žiaci

Na dnešnej tlačovej konferencii premiér  Igor Matovič oznámil, že v rámci uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou  COVID 19 s účinnosťou od 10.6.2020 sa obnovuje vyučovanie na základných umeleckých školách v kolektívnom vyučovaní. Všetky podrobnosti  ohľadom obnovenia vyučovania zverejníme,  akonáhle budú známe konkrétne pokyny zo strany MVVaŠ SR RÚVZ.

čítať viac