Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výtvarný odbor

Úspechy žiakov výtvarného odboru

V celoslovenskej súťaži – Slovenský ornament očami Spišiakov získala žiačka našej školy Valentína Jasaňová čestné uznanie. Do súťaže bolo prihlásených 159 prác zo 16 škôl. Srdečne blahoželáme a ďakujeme Tinke za reprezentáciu našej školy.

Může jít o ilustraci

 

Ďalším krásnym umiestnením nás potešila Henrieta Štovčiková v celoslovenskej súťaži, ktorú organizovala spoločnosť Ševt. Svojim návrhom na obal žiackej knižky získala jedno z dvadsiatich miest. Gratulujeme  k úspechu a ďakujeme  Henike za reprezentáciu našej školy.

Není k dispozici žádný popis fotky.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo ZUŠ v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom školy, že dňa 21.4.2022 sa na škole nebude vyučovať z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni. Za pochopenie ďakujeme. 

čítať viac

Elektronická prihláška

Oznamujeme rodičom a žiakom-  uchádzačom o štúdium na našej škole, že od 7.4.2022 funguje elektronická prihláška na štúdium na ZUŠ v Medzeve.

https://zusmedzev.edupage.org/register/

čítať viac

Hudobno-knižná besiedka

Vo štvrtok 17. 3. 2022 sme strávili krásne chvíle v mestskej knižnici Medzeva. Najväčšiu radosť sme mali z toho, že sme opäť spolu J . Po úvode z histórie knihy – od prvých zápisov na kameň po dnešnú formu, sme si prečítali z knihy Medzevské poviedky príbeh „Turecký dar“. Deti sa aktívne zapájali a milo nás prekvapili svojimi vedomosťami. Slovo striedala hudba v podaní vystúpení hudobníkov a popritom vznikali aj krásne obrázky našich výtvarníkov.
Ďakujeme Janke Kováčovej za zaujímavú prehliadku knižnice, historickej izby a baníckych artefaktov. Zase sme sa veľa nového naučili.
276794008_5204137016312549_4795094836753277963_n276140525_314894710552120_7655147279469312138_n
276147466_511906373876198_4043387997132755816_n276138785_3102080730042022_4043355137705610902_n276263739_383007450057498_3313349982093459831_n276220243_743449369976819_8993022827334275211_n
čítať viac

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZUŠ v Medzeve v zmysle  § 150 ods.5  zákona č.245/2008 Z. z.  školský zákon v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno na 30.3.2022 (streda) z dôvodu účasti pedagógov na oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Opatrenia od 28.2.2022

Od 28.2.2022 platí nový školský semafor:

Opatrenia v školách

čítať viac

Oznam pre žiakov ZUŠ v Medzeve pracovisko Medzev

Oznamujeme rodičom a žiakom školy že od 25.1.2022  do  31.1.2022 v súvislosti s karanténou žiakov 2. stupňa ZŠ  Medzev Grundschule bude prebiehať vyučovanie na ZUŠ nasledovne:

  1. stupeň ZŠ  prezenčne, 2. stupeň  ZŠ  individuálne vyučovanie (pokiaľ nie je žiak v karanténe a má negatívny test) prezenčne, skupinové vyučovanie dištančne.  Podrobné informácie  vám poskytnú triedni učitelia. Za pochopenie  ďakujeme.

 

čítať viac

Opatrenia od 19.1.2022

Vážení rodičia, milí žiaci od  19.1.2022 platia nové opatrenia proti SARS -COV-2, na základe ktorých základné umelecké  školy budú vyučovať :

  • prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti žiakov do 12 rokov a dvoch mesiacov
  • prezenčne v režime OTP žiakov od  12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný AG test zo školy).

Za pochopenie ďakujeme a zároveň prosíme Vás  o rešpektovanie a dodržiavanie týchto opatrení.

čítať viac

Vyučovanie od 10.1.2022

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje rodičom a žiakom školy, že vyučovanie od  10.1.2022 bude prebiehať prezenčne vo všetkých odboroch.

čítať viac