Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výtvarný odbor

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že dňa 20.12.2019  sa na škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovať.

čítať viac

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncerty pre materské školy: 

4.12.2019 o 10.00 hod.  – MŠ Medzev

5.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Malá Ida

10.12.2019 o 10.30 hod. – MŠ Poproč

 

Generálky na verejné koncerty: 

11.12.2019 o 14.30 hod. – Malá Ida

12.12.2019 o 14.30 hod. – Poproč

13.12.2019 o 14.30 hod. – 2. generálka Medzev

17.12.2019 o 14.15 hod.- 3. generálka v kostole  v Medzeve

 

Vianočné koncerty: 

17.12.2019  o 16.30 hod. – kultúrny dom Poproč

18.12.2019 o 16.30 hod. – kultúrny dom Malá Ida

19.12.2019 o 16.30 hod. – rímskokatolícky kostol v Medzeve

 

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

9.12.2019 o 14.30 hod. – Medzev stará sála

10.12.2019 o 14.30 hod.  – kultúrny dom Malá Ida

 

 

čítať viac

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom, že triedne aktívy  ZR sa uskutočnia

dňa 22.10.2019 o 16.00 hod. v  budove ZUŠ  na Štóskej  159.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy,

že dňa 16.10.2019 sa na škole nebude vyučovať, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude  od 17.10.2019.

čítať viac

Zápis žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy, že zápis  žiakov na školský rok 2019/2020 bude 2. septembra 2019  od 10.00 hod. do 16.00 hod. Rozhodnutie o prijatí dostanú noví žiaci pri zápise. Žiaci elokovaných pracovísk dostanú rozhodnutie o prijatí pri na zápise na elokovaných pracoviskách. Zároveň upozorňujeme rodičov, že po 15. septembri 2019 nie je možné žiakov zapísať.

čítať viac

Výtvarná súťaž „Hľadáme výtvarné talenty“

Na výzvu ŠEVTu  zareagovalo 22 základných umeleckých škôl a bolo dodaných vyše  500 výtvarných prác.    Medzi víťaznými prácami sa umiestnili  aj výtvarné práce  Henriety Štovčíkovej, Valentíny Jasaňovej a Alžbety Almásiovej z triedy Mgr. art. Jarmily Grandetti.

H. .ŠtovčíkováA. AlmásiováV. Jasaňová

čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/2 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje rodičom, že od  1.9.2019  sa mení výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov (príloha č. 6)

VZN_2019_02

Príloha_č.6

čítať viac

Koniec školského roka

Všetkým našim žiakom, rodičom, priaznivcom ďakujeme za spoluprácu v tomto školskom roku a prajeme krásne prázdniny, vidíme sa 2. septembra 2019. 

čítať viac