Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Zadelenie žiakov PŠ na hodiny nástrojovej hry

Zadelenie žiakov PŠ na hodiny nástrojovej hry v školskom roku 2023/2024 od 1.2.2024

 

Medzev

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Denisa Bartková klavír Bošňáková
2 Viktória Gedeonová klavír Bošňáková
3 Melany Martinčková klavír Bošňáková
4 Dominik Tien Dat Nguyen Van gitara Fenko
5 Tomáš Polák z. flauta Schreiber
6 Jana Poláková z. flauta Schreiber
7 Sienna Schmotzer klavír Bošňáková
8 Zuzana Tóthová klavír Petrášová
       
       
       

 

 

EP Poproč

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Eliška Čonková z. flauta Schreiber
2 Emma Gregová klavír Ma Gedeonová
3 Damián Hužvár gitara Vysokaiová
4 Ivan Kováč gitara Fenko
5 Tobiáš Mojžiš gitara Fenko
6 Filip Petráš gitara Fenko
7 Zuzana Štochová gitara Vysokaiová

 

 

EP Malá Ida

P.č. Meno a priezvisko žiaka Hra na nástroji Meno vyučujúceho
1 Daniela Bernátová z. flauta Zoričáková
2 Jakub Blažej klavír Eližerová
3 Richard Karľa akordeón Mi Gedeonová
4 Paul Mansbridge klavír Eližerová
5 Emanuela Meričková klavír Eližerová
6 Sára Šmátralová klavír Červeňáková
7 Šimon Varga akordeón Mi Gedeonová