Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Výsledky školskej ročníkovej súťaže žiakov hudobného odboru

Dňa 23.februára 2012 sa  uskutočnila ročníková súťaž žiakov klavírneho, gitarového a dychového oddelenia.

Umiestnenia žiakov:

2. ročník klavír 

zlaté pásmo:

Ulrike  TIMKO, uč. Anna Bošňáková

Magdaléna MITRO, uč. Katarína Vincejová

strieborné pásmo: 

Stanislava BALICKÁ, uč. Anna Bošňáková

Klára  LEŠKOVÁ, uč. Anna Bošňáková

bronzové pásmo: 

Ivana BALLASCHOVÁ, uč. Mgr. Gabriela Petrášová

4. ročník gitara 

strieborné pásmo:

Iveta JANITOROVÁ, uč. Mgr. Ladislav Fodor

Anna Marta HRICOVÁ, uč. Mgr. Ladislav Fodor

Martina HVOLKOVÁ, uč. Mgr. Ladislav Fodor

2.ročník zobcová flauta

zlaté pásmo: 

Barbora BIBENOVÁ, uč. Henrich Schreiber

Rebecca TÓTHOVÁ, uč. Henrich Schreiber

3. ročník zobcová flauta

zlaté pásmo: 

Andrea EIBENOVÁ, uč. Henrich Schreiber

Všetkým víťazom blahoželáme