Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Elektronická prihláška

Oznamujeme rodičom a žiakom-  uchádzačom o štúdium na našej škole, že od 7.4.2022 funguje elektronická prihláška na štúdium na ZUŠ v Medzeve. Použite link na elektronickú prihlášku

https://zusmedzev.edupage.org/register/