Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Literárno-dramatický odbor

Oznam pre rodičov a žiakov LDO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje rodičom, že v školskom roku 2017/2018 sa ruší literárno – dramatický odbor pre nedostatočný záujem o štúdium v tomto odbore.

čítať viac

Deň učiteľov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom  školy a rodičom , že dňa 31.3.2017 na  škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovanie z dôvodu účasti  pedagogických zamestnancov na mestských oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov ZUŠ na elokovanom pracovisku Malá Ida

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že v dňoch 20. až 22. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude pani učiteľka Evelin Bukovicsová vyučovať  z dôvodu čerpania náhradného voľna. V  dňoch 22. až 23. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude vyučovať pani učiteľka Mgr. Lucia Mačingová z dôvodu účasti v porote Šaliansky Maťko a z dôvodu čerpania dovolenky.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že dňa 2. februára 2017  sa na škole  nebude vyučovať, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni v  Košiciach.

čítať viac

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom školy, že vianočné prázdniny  budú od  23.12.2016  do  5.januára 2017.  Vyučovanie sa začne  9.januára 2017. 

čítať viac

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncert pre MŠ:

5.12.2016  o 10.30 hod. MŠ Medzev

14.12.2016 o 10.00 hod.  MŠ Poproč

15.12.2016 o 10.00 hod. MŠ Malá Ida

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

12.12.2016 o 14.00 hod.  Medzev – nová sála MsKS

12.12.2016 o 14.00 hod. Poproč – ZŠ  s MŠ Poproč

13.12.2016 o 14.00  hod.  Malá Ida – KD v Malej Ide

Verejné koncerty: 

16.12.2016 o 16.30 hod. Historická sála Meštianskeho domu v Medzeve

20.12.2016 o 16.30 hod. Kultúrny dom v Poproči

21.12.2016 o  16.30 hod. Kultúrny dom v Malej Ide

Pečenie perníkov: 

od 13.12.2016 do 15.12.2016 v budove ZUŠ Štóska 159 v Medzeve

Výchovné koncert pre ZŠ:

21.12.2016 o 11.00 hod.  Kultúrny dom v Malej Ide

 

 

 

čítať viac

Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2016

V sekcii Dokumenty pribudla Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za  minulý školský rok.

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov LDO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje  rodičom a žiakom LDO na elokovanom pracovisku v Malej Ide, že Mgr. Lucia Mačingová nebude vyučovať od 26.10.2016 do 4.11.2016. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude 9.11.2016.

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že Mgr. Lucia Mačingová (LDO – elokované pracovisko Malá Ida) nebude vyučovať 19.10.2016 z rodinných dôvodov. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude 20.10.2016.

čítať viac