Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Literárno-dramatický odbor

Oznam pre rodičov a žiakov LDO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje rodičom, že v školskom roku 2017/2018 sa ruší literárno – dramatický odbor pre nedostatočný záujem o štúdium v tomto odbore.

čítať viac

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny budú trvať od 13.4.2017  do 18.4.2017. Vyučovanie sa začne 19.4.2017.  Prajeme Vám  príjemné  veľkonočné sviatky.

 

Kytice, Veľká Noc, Vajcia

 

 

čítať viac

Deň učiteľov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom  školy a rodičom , že dňa 31.3.2017 na  škole, vrátane elokovaných pracovísk,  nebude vyučovanie z dôvodu účasti  pedagogických zamestnancov na mestských oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov ZUŠ na elokovanom pracovisku Malá Ida

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že v dňoch 20. až 22. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude pani učiteľka Evelin Bukovicsová vyučovať  z dôvodu čerpania náhradného voľna. V  dňoch 22. až 23. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude vyučovať pani učiteľka Mgr. Lucia Mačingová z dôvodu účasti v porote Šaliansky Maťko a z dôvodu čerpania dovolenky.

čítať viac

Metodický deň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že dňa 2. februára 2017  sa na škole  nebude vyučovať, z dôvodu účasti učiteľov na metodickom dni v  Košiciach.

čítať viac

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom a rodičom školy, že vianočné prázdniny  budú od  23.12.2016  do  5.januára 2017.  Vyučovanie sa začne  9.januára 2017. 

čítať viac

Akcie v mesiaci december

Výchovné koncert pre MŠ:

5.12.2016  o 10.30 hod. MŠ Medzev

14.12.2016 o 10.00 hod.  MŠ Poproč

15.12.2016 o 10.00 hod. MŠ Malá Ida

Zábavné podujatia „Od Mikuláša do Lucie“

12.12.2016 o 14.00 hod.  Medzev – nová sála MsKS

12.12.2016 o 14.00 hod. Poproč – ZŠ  s MŠ Poproč

13.12.2016 o 14.00  hod.  Malá Ida – KD v Malej Ide

Verejné koncerty: 

16.12.2016 o 16.30 hod. Historická sála Meštianskeho domu v Medzeve

20.12.2016 o 16.30 hod. Kultúrny dom v Poproči

21.12.2016 o  16.30 hod. Kultúrny dom v Malej Ide

Pečenie perníkov: 

od 13.12.2016 do 15.12.2016 v budove ZUŠ Štóska 159 v Medzeve

Výchovné koncert pre ZŠ:

21.12.2016 o 11.00 hod.  Kultúrny dom v Malej Ide

 

 

 

čítať viac

Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2016

V sekcii Dokumenty pribudla Správa o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch za  minulý školský rok.

čítať viac

Oznam pre rodičov a žiakov LDO

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje  rodičom a žiakom LDO na elokovanom pracovisku v Malej Ide, že Mgr. Lucia Mačingová nebude vyučovať od 26.10.2016 do 4.11.2016. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude 9.11.2016.

čítať viac