Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov a žiakov ZUŠ na elokovanom pracovisku Malá Ida

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že v dňoch 20. až 22. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude pani učiteľka Evelin Bukovicsová vyučovať  z dôvodu čerpania náhradného voľna. V  dňoch 22. až 23. februára 2017  na elokovanom pracovisku Malá Ida nebude vyučovať pani učiteľka Mgr. Lucia Mačingová z dôvodu účasti v porote Šaliansky Maťko a z dôvodu čerpania dovolenky.