Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Spoločný akordeónový koncert žiakov ZUŠ

9.mája 2024 naša škola privítala na spoločnom koncerte žiakov akordeónistov ZUŠ okresu Košice mesto a Košice okolie, ktorý sa uskutočnil na Novej sále MsKS v Medzeve. Koncertu sa zúčastnili žiaci zo ZUŠ Valaliky, ZUŠ Košice Bernolákova, ZUŠ Košice Jantárová a naši žiaci zo ZUŠ v Medzeve. Nadviazali sme tak na dlhoročnú tradíciu stretávania sa učiteľov a žiakov akordeónového oddelenia na spoločnom vystúpení a na výmenu skúseností na seminári . Na koncerte zazneli krásne skladby od ľudových a moderných piesní, po klasické skladby rôznych štýlových období. Viac na https://www.facebook.com/groups/2850490928560574