Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Dokumenty školy

informačná povinnosť čl.13 GDPR

Prihláška do ZUŠ

KZ dodatok č.1. 2021

Dodatok č 02 2021 Čerpanie sociálneho fondu

Dodatok č.3 2021 čerpanie soc.fondu

Dodatok č.4 ku KZ 2020

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2019-2020

Dodatok ku KZ 01 2020

Dodatok ku KZ 02 2020

Dodatok ku KZ 03 2020

Žiadosť o kontrahovanie

Žiadosť o kontrahovanie

Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

Žiadosť o predčasné ukončenie štúdia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2018_ 2019

Kolektívna zmluva 2019

Prehľad mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu od 1.9.2019

Slobodný prístup k informáciám

Prihláška

Školský poriadok