Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Študijné odbory

Hudobný odbor:

Odbory:

 • Klavír
 • Keyboard
 • Priečna flauta
 • Zobcová flauta
 • Klarinet
 • Trúbka
 • Lesný roh
 • Akordeón
 • Gitara
 • Spev
 • Zborový spev

Vedúci odboru: Mgr. Gabriela Petrášová
Email:  gabriela.petrasova@zusmedzev.sk