Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Študijné odbory

Hudobný odbor:

Odbory:

 • Klavír
 • Keyboard
 • Priečna flauta
 • Zobcová flauta
 • Klarinet
 • Trúbka
 • Lesný roh
 • Akordeón
 • Gitara
 • Spev
 • Zborový spev

Vedúci odboru: Mgr. Gabriela Petrášová
Email:  gabriela.petrasova@zusmedzev.sk

Výtvarný odbor:

Vedúci odboru: Mgr. Eva Chmurová
Email: eva.chmurova@zusmedzev.sk

Tanečný odbor:

Vedúci odboru: Mgr. Eva Gedeonová
Email: eva.gedeonova@zusmedzev.sk

Literárno-dramatický odbor:

Vedúci odboru: Mgr. Lucia Mačingová
email: lucia.macingova@zusmedzev.sk