Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Organizácia školy

 • Riaditeľka školy : Mgr. Mária Csontosová, DiS.art.
 • Zástupca riaditeľky školy : Mgr. Eva Chmurová
 • Predseda Rady školy : Anna Bošňáková, DiS.art.
 • Predseda ZO OZ : Anna Bošňáková, Dis.art.
 • Predseda Rady rodičov : Ing. Roman Leško
 • Zástupca zamestnancov pre BOZP : Anna Bošňáková, DiS.art.

Vedúci odborov : 

 • hudobný odbor : Mgr. Gabriela Petrášová,DiS.art.
 • výtvarný odbor : Mgr. Helga Kalmárová
 • tanečný odbor :   Ing. Karin Tomáschová

Vedúci PK : 

 • klavír: Mgr. Gabriela Petrášová,DiS.art.
 • HN : Anna Bošňáková, DiS.art.
 • dychové oddelenie : Henrich Schreiber,DiS.art.
 • VO : Mgr. Miloš Mačinga
 • TO: Ing. Karin Tomáschová
 • Učiteľská knižnica : Mgr. Eva Chmurová
 • Archív CD platní a šk. nôt : Anna Bošňáková, DiS.art.
 • Výzdoba školy : Mgr. Helga Kalmárová
 • Kronika školy : Mgr. art. Jarmila Grandetti

 

Zamestnanci školy

Hudobný odbor

 • Anna Bošňáková,  DiS.art., klavír, HN
 • Mgr. Mária Csontosová,  DiS. art., akordeón
 • Mgr. Oľga Červeňáková, klavír
 • Aneta Fabianová, DiS. art. gitara
 • Marcela Gedeonová, DiS.art., akordeón, klavír
 • Michaela Gedeonová, DiS.art. akordeón, keyboard
 • Martin Jarina, HN
 • JUDr. Alexandra Kučečková, DiS. art., klavír
 • Miroslav Mašat, DiS. art, zobcová flauta
 • Mgr. Gabriela Petrášová,  DiS.art. klavír, korepetície
 • Henrich Schreiber, DiS.art. dychové nástroje
 • Ján Šandrik, DiS. art., gitara
 • Viera Šutorová, DiS. art., gitara
 • Jozef Zoričák, DiS. art., zobcová flauta

Výtvarný odbor

 • Mgr.  Eva Chmurová
 • Mgr. art. Jarmila Grandetti
 • Mgr. Helga Kalmárová
 • Mgr. Miloš Mačinga

Tanečný odbor

 • Klaudia Brandoburová, DiS. art
 • Ing. Karin Tomáschová

Nepedagogickí zamestnanci

 • Ing. Alena Focková, ekonómka
 • Anna Schmerová,  účtovníčka
 • Miriam Tomáschová, školníčka –  upratovačka
 • Alfréd Tomásch, kurič -údržbár

 

Zodpovedná osoba v zmysle   § 44 ods. 1  zákona č. 18/2018  Z.z.  o ochrane  osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov:

Mgr. Eva Chmurová

kontakt: zusmedzev@zusmedzev.sk,  0554663436

 

Zodpovedná osoba v zmysle § 1  zákona  č.  54/2019 Z. z  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti :

Ing. Alena Focková

kontakt: zusmedzev@zusmedzev.sk,  0554663436

 

Telefónne kontakty a mailové adresy pedagogických zamestnancov