Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Umiestnenie našich žiakov na nadregionálnej klavírnej súťaži v Rožňave

Dňa  22. 3. 2012  sa  žiaci hudobného odboru klavírneho oddelenia  zúčastnili  nadregionálnej  klavírnej   súťaže  “ Klavír 2012″  v Rožnave.  Umiestnili sa nasledovne:

–  zlaté pásmo:              

Viktória Vargová 4. roč. z triedy Kataríny Vincejovej

–  strieborné pásmo:  

Ulrike Timko  2. roč. z triedy Anny Bošňákovej

Simona Kolesárová  3. roč.  z triedy Mgr. Gabriely Petrášovej

Klaudia Pištejová  1.roč. / II. st. z triedy Kataríny Vincejovej

–  bronzové pásmo:    

Katarína Fridmanská  4. roč. z triedy Kataríny Vincejovej.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.