Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Školné v školskom roku 2022/2023

Na stránke mesta Medzev je zverejnený dodatok č. 2 k VZN č. 2021/1 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev, v prílohe nájdete výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom – školného od 1.10.2022. Za september 2022 je výška školného nezmenená.

Prílohy k Dodatku č. 2 k VZN č. 2021-1