Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Triedne aktívy

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve Vás pozýva na triedne aktívy RR, ktoré sa budú konať :
* dňa 11.10.2022 so začiatkom o 16.30 hod. na elokovanom pracovisku v Poproči, v budove ZŠ, všetky odbory
* dňa 13.10.2022 so začiatkom o 16.00 hod. v budove ZUŠ, ulica Štóska 159 v Medzeve, všetky odbory
* dňa 17.10.2022 so začiatkom o 15.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Michaela Gedeonová
* dňa 17.10.2022 so začiatkom o 17.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Mgr. Mačinga, Brandoburová
* dňa 18.10.2022 so začiatkom o 15.00 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Zoričák, Mgr. Zoričáková
* dňa 18.10.2022 so začiatkom o 16.30 hod. na elokovanom pracovisku v Malej Ide, tr. uč. Šandrik