Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Oznam pre rodičov a žiakov

Riaditeľstvo  Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje rodičom a žiakom školy,  že tento týždeň od 22.1.2024 do 26.1.2024 nebudú hodiny hudobnej náuky, z dôvodu choroby pani učiteľky Bošňákovej.  Tento oznam sa netýka elokovaných pracovísk, tam vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín. Za porozumenie ďakujeme.